het blauwe huisje
the blue house
camera obscura installatie
camera obscura installation

home concept contact colofon photo's locations press

   
Het blauwe huisje is een reizend ruimtelijk buitenkunstwerk, gebaseerd op het principe van de camera obscura. Het kan op verschillende plaatsen worden opgebouwd en daar een interactie aangaan met de omgeving en het publiek. The blue house is a traveling art installation, based on the principle of the camera obscura. It can be built in different places, and interact with its surroundings and public.

tekening van ella

Een huisje op z'n kop

De camera obscura is ondergebracht in een huisje dat balanceert op het puntdak.

Het huisje is vormgegeven als het prototype huis: dat wat een klein kind tekent, een vierkant met een driehoek erop als dak. Achter het huisje staan 2 bomen die er samen met de schoorsteen en de dakkapel voor zorgen dat het huis veilig op de punt kan balanceren.

Bij betreden van het huisje komt de bezoeker in een donkere kamer waar hij na een paar minuten aan het gebrek aan licht te wennen, kijkt naar een beeld van de buitenwereld die ondersteboven wordt geprojecteerd. De meeste mensen hebben nog nooit in een camera obscura gestaan en reacties zijn verrukt.
Naast het op zichzelf al visueel interessante fenomeen van de camera obscura maakt de installatie de bezoekers bewuster van hun omgeving. De natuurlijke projectie ziet er kostbaar en kwetsbaar uit en dit effect werkt nog na als het huisje weer verlaten is. De blik op de wereld is even veranderd.

An upside down house

The camera obscura is housed in a cottage that balances on the gabled roof.
The cottage is designed as the prototype of a house: the way a small child draws a square with a triangle as a roof. Behind the cottage there are 2 trees that, together with the chimney and dormer ensure that the house is balanced safely.

When entering the house, the visitor finds himself in a dark room where, after a few minutes of getting used to the lack of light, he will see an image of the outside world projected upsidedown. Most people have never been in a camera obscura and responses are delighted.
Besides being a visually fascinating phenomenon, the camera obscura makes the visitors more aware of their surroundings. The natural projection looks precious and fragile, and this effect still lingers after the cottage is left. The visitors view of the world is temporarily changed.

De camera obscura
the camera obscura
Voor de volledigheid een korte omschrijving.  Een camera obscura is een donkere kamer, waarin door een gaatje in 1 van de wanden de buitenwereld op zn kop op de tegenoverliggende wand wordt geprojecteerd. Hiervoor is alleen helder daglicht nodig. Een camera obscura werd in voorbije tijden door kunstenaars gebruikt om schilderijen naar de werkelijkheid op te zetten.

Beeldend kunstenaar David Hockney heeft door kunsthistorisch onderzoek aangetoond dat kunstenaars al eeuwenlang gebruik maakten van camera obscura en camera lucida technieken. dit onderzoek is gepubliceerd in het boek Secret Knowledge.

A camera obscura is a dark room with a small hole in one of the walls through which a projection is made on the opposite wall. All that is needed for this projection is bright daylight. A camera obscura was used in times past by artists to paint paintings.

kircher-camera-obscuraArtist David Hockney found through art historical research that artists have used the camera obscura and camera lucida techniques for centuries. His research is published in the book Secret Knowledge.